miercuri, 3 februarie 2010

Când inteligenţa cedează

Poetul Johann Wolfgang von Goethe se plimba într-o zi prin parcul din Weimar, mergând pe o cărăruşă îngustă.
Deodată, înainte i se ivi, tot plimbându-se, un critic literar care nu-l suporta pe poet. Când se pomeniră faţă în faţă, criticul rosti printre dinţi:

- Eu nu cedez cărarea proştilor!

- Dar eu din contră, o cedez! -, rosti zâmbind Goethe şi se dădu la o parte.

0 коммент.:

Trimiteți un comentariu