marți, 23 februarie 2010

Amendamente la moarte

Un preot catolic rostea o cuvântare religioasă la curtea regelui Franţei, Ludovic al XIV-lea (în imagine), în faţa aristocraţilor şi curtenilor.
Într-un moment de extaz discursiv, preotul strigă patetic:

- Noi toţi vom muri, fraţilor!

În acea clipă, pe uşă intră Ludovic al XIV-lea însuşi, care la auzul acelor cuvinte îşi încruntă vădit privirea.

Văzând reacţia regelui, preotul se grăbi să corecteze sentinţa, rostind:

- Sau, aproape toţi vom muri!

0 коммент.:

Trimiteți un comentariu