miercuri, 27 ianuarie 2010

Un sport antitotalitar


Federaţia de şah a Republicii Federale Germane mulţi ani lupta să obţină de la ministerul finanţelor recunoaşterea faptului că şahul este "un gen de sport cu efecte benefice, de o utilitate educaţională". O asemenea apreciere i-ar fi permis federaţiei să beneficieze de un anumit suport financiar.
În sfârşit, în 1982, această recunoaştere a fost obţinută. Iar o influenţă importantă în favoarea acestei decizii a jucat-o prezentarea ca argument a unui citat de-al regelui Prusiei, Friedrich al II-lea, în care se spunea că:

"Şahul cultivă deprinderile de liberă cugetare...".

Şahiştii din federaţie însă au omis sfârşitul acelui citat, care spunea următoarele:

"...de aceea, în niciun caz nu trebuie promovat".

0 коммент.:

Trimiteți un comentariu