marți, 26 ianuarie 2010

Să schimbăm tema tăcerii

Se întâmplă ca la una din petreceri compozitorul francez Maurice Ravel să se pomenească aşezat alături de un alt compozitor, căruia îi displăceau operele lui Ravel.
Vecinii păstrau cu insistenţă o tăcere care devenea tot mai stânjenitoare.
În cele din urmă, Ravel îşi drese glasul şi rosti împăciuitor:

- Dragă colega, nu sunteţi împotrivă dacă vom schimba tema discuţiei noastre?  

0 коммент.:

Trimiteți un comentariu